امام حسین علیه السلام - دانلود وآو
السلام علی الحسین
دانلود سخنرانی مقامات زیارت عاشورا

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

92 views

سخنرانی استاد رائفی پور « مقامات زیارت عاشورا » shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا ،محرم ۹۶ – ۴ الی ۱۴ مهر ۹۶

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه هشتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه نهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۷ مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دهم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه یازدهم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۲۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوازدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۸ مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه سیزدهم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

2ba98132 1ca7 4467 be17 6e33a900b4d0photo 2017 09 29 10 10 43 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۷۰ مگابایت

d62dad1f 65f1 4688 bc67 115691892cc1photo 2017 09 29 10 10 43 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۷ مگابایت

06a9f32a a712 490d b69f ea9e8cdd92ffphoto 2017 09 29 10 09 54 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۱۴ مگابایت

9d6883e0 82f9 46c9 bdd3 0b98da775405photo 2017 09 29 10 09 54 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۰ مگابایت

4b8a7c6a 9ebf 494a b7cf f55c5e18f0c6photo 2017 09 30 18 02 17 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۵۷ مگابایت

10fdccf8 8533 4d12 a7c9 547c578b5dcephoto 2017 09 30 18 02 17 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۲ مگابایت

a1033455 759e 44f7 b345 0c4884bb44a1photo 2017 10 01 10 50 15 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۳۱ مگابایت

02013583 d4e6 40d1 8d9e 2bdc6468c2cdphoto 2017 10 01 10 50 15 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۵۸ مگابایت

5f2c4417 9480 4309 8d3b 55b5fa38f0d8photo 2017 10 02 14 36 16 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۵ مگابایت

7bf08c53 c5dc 4972 9955 92f920768caaphoto 2017 10 02 14 36 16 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۶ مگابایت

38ef0554 50f2 47ee b0cc 7c1d05159cc4photo 2017 10 01 07 00 12 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۵ مگابایت

b4fbb675 5831 42f5 9d86 989bf75cb760photo 2017 10 01 07 00 12 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۶ مگابایت

bb063d3e cb56 48b6 98f2 005271ac19faphoto 2017 09 30 18 02 06 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۱۰ مگابایت

9e471a92 9c5a 4be7 a47b c0dfaab0dc14photo 2017 09 30 18 02 06 - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۴۴ مگابایت

e65abb92 9a9e 4646 89e5 89f42c8c4ce8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه هشتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۵۳ مگابایت

57fe096d cd41 446e 83ee c052a73137ae%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه هشتم -دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۱ مگابایت

d95d1cba e6f8 4b16 a090 93f664d3e058%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۴۰ مگابایت

5b290dbe 0062 4267 9f8a 6fe05a463041%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه نهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۹۰ مگابایت

5f9a2cf1 2007 495f 86ed de6fc88874ac%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۶ مگابایت

f5e0f508 9113 43a2 8247 76798b012c35%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه دهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۸ مگابایت

9579a435 07ce 4e1b b763 40d6e655b025%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه یازدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۰ مگابایت

7fa758dd 5842 4ab1 b5fc 0a183848a723%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه یازدهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۹۵ مگابایت

c8f422c6 7ef0 4410 9382 93bc375c9f00f5e0f508 9113 43a2 8247 76798b012c35%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه دوازدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۴۵ مگابایت

3eac6db8 bb9c 4174 889c 6d2dd435c41cf5e0f508 9113 43a2 8247 76798b012c35%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه دوازدهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۲ مگابایت

a788cc78 5e28 4321 bf7f 7bdf40d3debcf5e0f508 9113 43a2 8247 76798b012c35%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه سیزدهم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۱۸ مگابایت

5c1879e7 3474 476b 9c7c ce2f89cdd578f5e0f508 9113 43a2 8247 76798b012c35%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF %D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF %D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C %D9%BE%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85 96 shia muslim - دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا

دانلود فایل

جلسه سیزدهم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۶۶ مگابایت

دانلود یا ادامه مطلب
سخنرانی قیام عاشورا تا قیام مهدی

سخنرانی قیام عاشورا تا قیام مهدی

87 views

سخنرانی استاد رائفی پور « از قیام عاشورا تا قیام مهدی عج » shia muslim - سخنرانی قیام عاشورا تا قیام مهدی

 

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از قیام عاشورا تا قیام مهدی (عج)- ۲۰ مهر۹۶، مازندران

صوت ها

دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۸ مگابایت دانلود فایل
دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل
دانلود یا ادامه مطلب
مستند صبحی که نزدیک است

مستند صبحی که نزدیک است

162 views

فیلم مستند صبحی که نزدیک است / پیاده روی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در اربعین و تحرکات اخیر گروهک تروریستی داعش / لینک مستقیم دانلود

تصویربرداری «صبحی که نزدیک است» در مدت زمان ۲۰ روز و در شهرهای مختلف کشور عراق مثل نجف، بغداد، جاده سامرا و.. انجام شده و یک پیام مهم برای وهابیون، مخالفین اهل بیت (ع) و کسانی دارد که از ۱۴۰۰ سال پیش تا امروز در قالب گروه ها و حکومت های مختلف به دشمنی با اهل بیت (ع) پرداخته اند.

در فیلم مستند صبحی که نزدیک است همراه با زائران اباعبدالله (ع) از شروع پیاده روی در روز اربعین به مدت ۱۰ روز مستمر فیلمبرداری  شده و در آن به جستجو و نمایش منازلی که حضرت سیدالشهدا (ع) در طول مسیرشان از مدینه تا عراق در آنها تشرف یافتند، پرداخته شده است.

«صبحی که نزدیک است» با استفاده از تصاویر و مستندات تاریخی و به واسطه دو راوی حرف های مهمی درباره وقایع صحرای کربلا نقل می‌کند.

867287 451 - مستند صبحی که نزدیک است

فیلم مستند صبحی که نزدیک است / پیاده روی زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در اربعین و تحرکات اخیر گروهک تروریستی داعش

مدت زمان : ۶۱ دقیقه
کیفیت : TVRip (خوب)
کاری از : شبکه دوم سیما

در ساخت این مستند فقط به منابع و تصاویر آرشیوی متکی نبودیم و تصاویر بکر و قابل قبولی  نیز در طول سفر به عراق ضبط شدند.

این مستند از منظر تاریخی اهداف و ریشه شکل گیری گروه تروریستی موسوم به (داعش) را معرفی می کند، اینکه این پدیده به ظاهر ۴ یا ۵ ساله چگونه در جریان تاریخی ۱۴۰۰ ساله فعالیت کرده، ناکام مانده و همواره نیز ناکام خواهد ماند.

«صبحی که نزدیک است» به سفارش گروه مستند شبکه دو تولید شده و از عوامل آن می توان وحید چاووش تهیه کننده، کارگردان و تدوین، سید اکرم حسینی و سید حیدر یعقوبی مدیر تولید وامیر زبهیده تصویربردار اشاره کرد.

وحید چاووش مستندساز جوانی است که ساخت مستند های «سقف آسمان» «خاطرات ابری نیست»، «حاشیه ای کوتاه از یک متن»، «قصه های ناخوانده» و «مادر» را در کارنامه کاری خود دارد.

 

دانلود فایل (های) این نوشته :

 

دانلود با لینک مستقیم

دانلود با لینک مستقیم از سرور دیگر

 

 

دانلود یا ادامه مطلب
سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

سخنرانی استاد رائفی پور محرم ۹۶

186 views

سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96 shia muslim - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا ،محرم ۹۶ – ۴ الی ۷ مهر ۹۶

صوت ها

جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۳ مگابایت دانلود فایل
جلسه اول – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه دوم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۱ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه سوم -دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۴۶ مگابایت دانلود فایل
جلسه چهارم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۱۴ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه پنجم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۰ مگابایت دانلود فایل
جلسه ششم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۸۰kb – حجم ۳۲ مگابایت دانلود فایل
جلسه هفتم – دانلود صوتی با کیفیت ۲۴kb – حجم ۹ مگابایت دانلود فایل

ویدئو ها

2ba98132 1ca7 4467 be17 6e33a900b4d0photo 2017 09 29 10 10 43 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۷۰ مگابایت

d62dad1f 65f1 4688 bc67 115691892cc1photo 2017 09 29 10 10 43 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه اول – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۲۷ مگابایت

06a9f32a a712 490d b69f ea9e8cdd92ffphoto 2017 09 29 10 09 54 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۱۴ مگابایت

9d6883e0 82f9 46c9 bdd3 0b98da775405photo 2017 09 29 10 09 54 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه دوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۰ مگابایت

4b8a7c6a 9ebf 494a b7cf f55c5e18f0c6photo 2017 09 30 18 02 17 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۵۷ مگابایت

10fdccf8 8533 4d12 a7c9 547c578b5dcephoto 2017 09 30 18 02 17 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه سوم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۱۲ مگابایت

a1033455 759e 44f7 b345 0c4884bb44a1photo 2017 10 01 10 50 15 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۴۳۱ مگابایت

02013583 d4e6 40d1 8d9e 2bdc6468c2cdphoto 2017 10 01 10 50 15 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه چهارم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۵۸ مگابایت

5f2c4417 9480 4309 8d3b 55b5fa38f0d8photo 2017 10 02 14 36 16 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۵ مگابایت

7bf08c53 c5dc 4972 9955 92f920768caaphoto 2017 10 02 14 36 16 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه پنجم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۶ مگابایت

38ef0554 50f2 47ee b0cc 7c1d05159cc4photo 2017 10 01 07 00 12 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۲۲۵ مگابایت

b4fbb675 5831 42f5 9d86 989bf75cb760photo 2017 10 01 07 00 12 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه ششم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۰۶ مگابایت

bb063d3e cb56 48b6 98f2 005271ac19faphoto 2017 09 30 18 02 06 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت HD720p – حجم ۳۱۰ مگابایت

9e471a92 9c5a 4be7 a47b c0dfaab0dc14photo 2017 09 30 18 02 06 - سخنرانی استاد رائفی پور محرم 96

دانلود فایل

جلسه هفتم – دانلود تصویری با کیفیت ۳۶۰p – حجم ۱۴۴ مگابایت

دانلود یا ادامه مطلب
دانلود مداحی حاج محمود کریمی

دانلود مداحی حاج محمود کریمی شب عاشورای ۹۶

68 views

farhangnews 154166 446373 1445407361 - دانلود مداحی حاج محمود کریمی شب عاشورای ۹۶

 

دانلود مداحی حاج محمود کریمی محرم ۹۶ هیئت رایه العباس (ع) – رزمندگان شمیرانات با بالا ترین کیفیت

ویژه ماه محرم و ایام سوگواری

..:: شب عاشورا محرم اضافه شد ::..

دانلود مداحی حاج محمود کریمی محرم ۹۶

مداحی حاج محمود کریمی شب عاشورا محرم ۹۶

دانلود کل مراسم شب عاشورا محرم در یک فایل زیپ
بخش اول – خطری میکنم از فتنه شیطان احساس – روضه
بخش دوم – پیغام کربلا به نجف برد جبرئیل – زمینه
بخش سوم – دشت دشت خون است – زمینه
بخش چهارم – ای دخترکان محو سر دوشت – شور
بخش پنجم – لبیک یا حسین
بخش ششم – بود امیدم تا مرا یاری کنی واحد
بخش هفتم – روز ازل نوشته ام – واحد
بخش هشتم – حسین سرباز ره دین بود – دودمه
بخش نهم – میزنم دم ز علمدار رشید حرم عشق – تک

 

دانلود یا ادامه مطلب
دانلود مداحی جواد مقدم شب عاشورای

دانلود مداحی کربلایی جواد مقدم شب عاشورای ۹۶

75 views

Javad Moghadam Shabe Aval Moharram 96 - دانلود مداحی کربلایی جواد مقدم شب عاشورای ۹۶

 

دانلود مداحی کربلایی جواد مقدم محرم ۹۶ هیئت غریب مدینه امیرکلا با بالا ترین کیفیت

ویژه ماه محرم و ایام سوگواری

..:: شب عاشورا محرم اضافه شد ::..

دانلود مداحی کربلایی جواد مقدم محرم ۹۶

مداحی کربلایی جواد مقدم شب عاشورا محرم ۹۶

دانلود کل مراسم شب عاشورا محرم در یک فایل زیپ
بخش اول – روضه شب عاشورا
بخش دوم – عاشقا چشم به هم زدیم ، شب دهم بازم رسید – زمینه
بخش سوم – یا اباعبدالله یا اباعبدالله یا اباعبدالله – نوا
بخش چهارم – دوری تلخه ، محبت شیرینه – شور
بخش پنجم – سید شبابی تو اربابی ، آقا ما بی شما از هر بدی بدتر – شور
بخش ششم – کارت اینه داری دله منو می بری – واحد
بخش هفتم – لبخند خدا بسته به لبخند حسین است – شعرخوانی
بخش هشتم – زور بازوی علی حیدر کراری ، علمداری – تک
بخش نهم – همیشه توی خوابم صحن و سراتو می بینم – رضا حقیقی – شور
بخش دهم – شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست – شعرخوانی
بخش یازدهم – نجف و حال و هوای زائرا دمه سحر – شور
بخش یازدهم – جامه یاران سیاه و محمل و پرچم سیاه – شعرخوانی
دانلود یا ادامه مطلب
دانلود نوحه زینب زینب

دانلود نوحه زینب زینب با مداحی حاج سلیم موذن زاده

66 views

4422116 311 - دانلود نوحه زینب زینب با مداحی حاج سلیم موذن زاده

 

دانلود نوحه زینب زینب با مداحی حاج سلیم موذن زاده

دانلود نوحه زیبا و معروف زینب زینب با مداحی حاج سلیم موذن زاده

..:: به زبان ترکی ::..

ویژه ماه محرم و ایام سوگواری

نوحه زینب زینب با مداحی حاج سلیم موذن زاده

 

 

MP3 – ۳۲

Moazzn zade – zaenab zaenab

دانلود یا ادامه مطلب
نمایش «کاروان نور»

گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد

62 views

به گزارش دانلود وآو به نقل از خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از مازندران، نمایش کاروان نور به نویسندگی اصغر واشهری و کارگردانی مشترک احترام حسین پور و اصغر واشهری ، مشاور کارگردانی حمیدرضا گل محمدی تواندشتی  و دستیاری کارگردانی مهدی نصراله زاده از یکم الی هفتم مهرماه در سالن غدیر مجتمع فرهنگی هنری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی محمود آباد به روی صحنه رفت.97687976692 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد74469090238 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد63453121653 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد61925340158 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد6269471109 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد64381558059 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد24036406114 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد52928655922 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد51299830026 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد97229069802 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد87241319184 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد51178657659 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد57974216002 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد77209653416 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد25280112948 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد90641014942 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد77119615728 - گزارش تصویری تجلیل از عوامل نمایش «کاروان نور» در محمود آباد

دانلود یا ادامه مطلب

دعای توسل

246 views

files products 41955283634ace2c5887adfae6782338bf9ebb - دعای توسل 

دانلود دعای توصل 

 

دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱ حاج حسین هوشیار ejra 01 - دعای توسل ۱۱,۷۷۲ ۰:۴۸:۴۰
۲ حاج سید مهدی میرداماد ejra 01 - دعای توسل ۵,۰۶۶ ۰:۲۸:۲۲
۳ رستگار ejra 01 - دعای توسل ۱۰,۵۷۵ ۱:۰۰:۰۹
۴ عبدالرضا هلالی ejra 01 - دعای توسل ۵,۴۲۰ ۰:۳۰:۳۲
۵ حاج مهدی منصوری ejra 01 - دعای توسل ۴,۹۶۸ ۰:۲۷:۵۸
۶ سید مهدی میرداماد ejra 01 - دعای توسل ۵,۰۳۸ ۰:۲۸:۲۲
۷ حاج مهدی سلحشور ejra 01 - دعای توسل ۶,۸۰۸ ۰:۳۸:۲۶
۸ سازگار ejra 01 - دعای توسل ۴,۹۰۹ ۰:۲۷:۳۵
۹ حاج حسین سازور ejra 01 - دعای توسل ۷,۹۶۰ ۰:۴۴:۵۹
۱۰ حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ejra 01 - دعای توسل ۵,۵۶۸ ۰:۱۸:۵۰
۱۱ حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ejra 01 - دعای توسل ۵,۵۶۴ ۰:۱۸:۵۸
۱۲ حاج صادق آهنگران ejra 01 - دعای توسل ۱,۳۷۰ ۰:۲۲:۱۲
۱۳ سید ولید المزیدی ejra 01 - دعای توسل ۱,۱۲۸ ۰:۱۸:۱۵
۱۴ فرهمند ejra 01 - دعای توسل ۳,۶۹۶ ۰:۱۵:۴۶

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون ejra 01 - دعای توسل کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

دانلود یا ادامه مطلب

دانلود مداحی کربلایی جواد مقدم محرم ۹۶

156 views

Javad Moghadam Shabe Aval Moharram 96 - دانلود مداحی کربلایی جواد مقدم محرم ۹۶

دانلود مداحی کربلایی جواد مقدم محرم ۹۶ هیئت غریب مدینه امیرکلا با بالا ترین کیفیت

ویژه ماه محرم و ایام سوگواری

..:: شب پنجم محرم اضافه شد ::..

برای دانلود نوحه به ادامه مطلب مراجعه کنید …

(بیشتر…)

دانلود یا ادامه مطلب

دانلود مداحی جدید مدافع حرم برای شهید محسن حججی

132 views

75775 - دانلود مداحی جدید مدافع حرم برای شهید محسن حججی

 

دانلود مداحی جدید مدافع حرم برای شهید محسن حججی+رضا نریمانی

 

(بیشتر…)

دانلود یا ادامه مطلب

دانلود مداحی یاد شهید سر جدا دل و میبره کرب بلا

71 views

656554550 - دانلود مداحی یاد شهید سر جدا دل و میبره کرب بلا

 

دانلود مداحی جدید یاد شهید سر جدا دل و میبره کرب بلا+حدادیان

(بیشتر…)

دانلود یا ادامه مطلب

صفحات سایت